Novinky

Co vše má přinést novela insolvenčního zákona

Nejočekávanější změnou z hlediska podnikatelského prostředí, kterou by novela zákona měla přinést, je ochranu před účelovými a šikanózními insolvenčními návrhy. To ale není zdaleka všechno. My bychom se rádi věnovali problematice týkající se další oblasti, která se dotkne převážně fyzických osob,

» zobrazit celou novinku

PROČ SPOLEK

Posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby, které participují v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku fyzických osob a nepodnikajících osob právnických podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdejších předpisů.

CÍLE SPOLKU

Asociace pro oddlužení, z. s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za čelem sdružování osob participujících v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku a finanční tísně fyzických a nepodnikajících právnických osob.