Co vše má přinést novela insolvenčního zákona

Nejočekávanější změnou z hlediska podnikatelského prostředí, kterou by novela zákona měla přinést, je ochranu před účelovými a šikanózními insolvenčními návrhy. To ale není zdaleka všechno. My bychom se rádi věnovali problematice týkající se další oblasti, která se dotkne převážně fyzických osob, které žádají z důvodu úpadku nebo hrozícího úpadku o oddlužení, neboli lidově řečeno o osobní bankrot.

Novela zákona se totiž snaží mimo jiné regulovat subjekty opravňující podat insolvenční návrh a subjekty poskytující služby související s institutem oddlužení. Nové ust. § 390 IZ upravuje, že návrh na povolení oddlužení musí být sepsán za dlužníka pouze advokátem, notářem, insolvenčním správcem, popřípadě akreditovanou osobou – neziskovou společností, která za své služby nesmí pobírat žádnou odměnu. Novela sice zohledňuje i možnost podat návrh na oddlužení samostatně dlužníkem, nicméně umožňuje tuto možnost pouze osobně, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Většina dlužníků žádajících o oddlužení je dle statistik nižšího vzdělání, a proto se tato možnost týká spíše jen omezené skupiny žadatelů. Ostatním návrh novely zákona tuto možnost nedává a jsou odkázáni využít pouze zpoplatněnou službu advokáta, notáře či insolvenčního správce, případně čekat na pomoc zdarma od neziskové organizace. I proto napadlo novelu v připomínkovém řízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s tím, že toto ustanovení je v rozporu s ústavní zásadou přístupu k soudu.

Asociace pro oddlužení (dále jen APO) souhlasí s postojem MŠMT a poukazuje i na to, že pokud by vešla novela insolvenčního zákona v účinnost, pak by dle jejího úsudku nebyl institut oddlužení využíván včas. Dlužník by sice chtěl podat insolvenční návrh, aby se mu dlužná částka nenavyšovala, nicméně neziskové organizace by nebyly jistě schopny nápor dlužníků zvládnout poté, co by z trhu zmizely oddlužovací společnosti. Nejméně 65% z celkového počtu návrhů je dle kvalifikovaného odhadu APO zpracováno poskytovateli služeb v oblasti oddlužení podnikatelského charakteru s výjimkou advokátů. Odborné poradenství je zabezpečeno i tzv. oddlužovacími společnostmi. Společnosti zabývající se výhradně touto problematikou mají často větší povědomí o problematice oddlužení než někteří advokáti, kteří mají široký záběr a tuto problematiku denně neřeší.