Vítejte na stránkách Asociace pro oddlužení!

Asociace pro oddlužení vznikla na konci roku 2014 jako organizace sdružující fyzické i právnické subjekty, které se zabývají problematikou oddlužení a insolvenčního práva. Asociace pro oddlužení má právní formu spolku.

Cíle spolku

Hlavním cílem a smyslem činnosti Asociace pro oddlužení je vytvoření platformy sdružující subjekty působící v oblasti oddlužení dle insolvenčního zákona. Více se dozvíte v sekci Cíle spolku.

Proč spolek

Posláním spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby, které participují v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku fyzických osob a nepodnikajících osob právnických podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

CO JE NOVÉHO

Oddlužení zdarma? aneb neplaťte víc, než je povoleno!

Jedním z nejpalčivějších problémů, který dlouhodobě rezonuje společností v souvislosti s oddlužením fyzických osob, je otázka odměny resp. poplatků, které musí dlužníci vynaložit v souvislosti s realizací svého oddlužení. Často

Co vše má přinést novela insolvenčního zákona

Nejočekávanější změnou z hlediska podnikatelského prostředí, kterou by novela zákona měla přinést, je ochranu před účelovými a šikanózními insolvenčními návrhy. To ale není zdaleka všechno. My bychom se rádi věnovali problematice