Novela insolvenčního zákona: nejvíce na ni doplatí obyčejní lidé

Málokterý návrh z dílny ministerstva spravedlnosti má potenciál negativně ovlivnit životy tolika lidem jako nejnovější návrh insolvenčního zákona, který má nabýt účinnosti od 1. září.

 „Uvědomujeme si, že situace v oblasti oddlužení je velice netransparentní a pohybuje se zde celá řada podvodníků, kteří těží ze špatného dlužníkova finančního i psychického stavu. Daná navrhovaná novela má spoustu negativ mimo každodenní praxi. Její schválení pak ovlivní život obyčejného člověka a ve výsledku může být velice kontraproduktivní i pro celou společnost,“ uvedl JUDr. David Vozák, předseda představenstva Asociace pro oddlužení.

 S přicházející novelou insolvenčního zákona přichází mnoho ALE:

  1. Neházejte nás všechny do jednoho pytle

 Bylo by ale nesprávné všechny oddlužovací společnosti házet do jednoho pytle, což ale ministerstvo udělalo. Jenom členové naší Asociace oddlužili v minulosti přes 27 000 lidí, to je číslo zachráněných lidských životů a jejich domovů, takže je vidět, že ne všechny oddlužovací společnosti si na dlužnících přiživují, ale i pomáhají jim z dluhů.

  1. Kam půjdou dlužníci pro pomoc?

V roce 2014 bylo k soudům podáno celkem 30 447 návrhů na povolení oddlužení, Je přitom známo, že cca 65 % všech podaných návrhů na povolení oddlužení je zpracováno „oddlužovacími společnostmi“. Z cca 30 000 podaných návrhů ročně se tak jedná o cca 19 500 návrhů. Kdo všem těmto dlužníkům podá pomocnou ruku?
Projde-li tato novela, dojde k totální likvidaci tzv. „oddlužovacích společností“, které by nově nesměly v oblasti oddlužení žádné služby.

  1. Advokáti, notáři, neziskovky a insolvenční správci

 Nově budou moci služby poskytovat jen notáři, advokáti a insolvenční správci a bezplatně tzv. „akreditované osoby“, které od ministerstva obdrží zvláštní povolení (dle ministerstva se má jednat o neziskové organizace).

 Dlužník už nebude mít možnost si návrh podat sám, jak je tomu doposud, pokud to ovšem není právník nebo ekonom. Největší rozpaky pak budí ale to, že by návrh mohl podávat insolvenční správce. Dle našeho názoru zde může v praxi docházet k faktickému střetu zájmů, kdy správce nejprve za peníze dlužníkovi návrh připraví, a posléze jej za odměnu v insovlennčím řízení má dozorovat a kontrolovat.

  1. Poplatek 4.000? Nebude to pro advokáty zajímavé

 Byli jsme káráni za to, že návrhy na oddlužení a servis s tím spojený coby oddlužovací společnosti realizujeme za peníze, stejně jako advokáti či insolvenční správci nyní. Nově si pouze advokáti, notáři a insolvenční správci mohou účtovat odměnu 4 000Kč za jednotlivce a 6000Kč za manžely. Akreditované osoby pak poradenství musí realizovat zdarma a nesmí si účtovat nic.

 „Takto direktivně nastavená odměna pro advokáty, notáře a správce je tak směšně nízká, že to nebude chtít dělat z nich nikdo,“ dodává Vozák. Novela tak ve svém důsledku eliminuje veškerou odbornou pomoc dlužníkům, které dnes běžně využívají.

  1. Regulace ano, plošný zákaz ne

 Samozřejmě, že regulace v oblasti oddlužení je potřeba, ale vážná dluhová situace se nevyřeší novelou, která plošně zakáže všechny oddlužovací společnosti, ale měla by se zaměřit na to, že by proces oddlužení mohly vykonávat osoby, které složí zkoušku a budou tak kompetentní danou činnost vykonávat.